• Ontwerper(s)
    Harry van den Broek
  • Prijs
    2e (436 punten)
    Legpenning van Z.E. de Minister van Economische Zaken.