Corso-wagen:

1956 - OntheemdenOntwerper(s): Dhr van Dam
Prijs: 13e (338punten)


Sponsors: