Vormgeving
Met vormgeving bedoelen we "het in een vorm buigen van betonijzer". Door verschillende lijnen naast op- en over elkaar heen te leggen, kan men de gewenste vorm maken, waar met papiermaché overheen geplakt kan worden.

Vaak begint het vormgeven van de wagen tegelijkertijd met de constructie. In het begin worden er enkel nog dingen op de grond vormgegeven, later wordt dit werkterrein ook verplaatst naar de wagen zelf. Op die manier kunnen ook mensen met hoogtevrees al vroeg komen helpen!

Een andere manier om te vormen kan door gebruik te maken van tempex (piepschuim).
In tegenstelling tot het gebruik van ijzer, waarbij de vorm langzaam opgebouwd wordt, wordt bij tempex steeds meer weggesneden, waardoor langzaam de vorm uit 't blok komt. Zoals bij het betonijzer wordt ook op tempexvormen een laag papiermaché geplakt.Sponsors: