Corso-wagen:

1975 - De Ark van Noach



Ontwerper(s): Harry van den Broek
Prijs: 2e (436punten)
+ Legpenning van Z.E. de Minister van Economische Zaken.



















Agenda


Sponsors: