Corso-wagen:

1971 - Rijkdom en charme uit Thailand



Ontwerper(s): Harry van den Broek
Prijs: 2e (526punten)
+ Legpenning van Z.E. de Minister van Economische Zaken.



















Agenda


Sponsors: