Historische feiten
Opgericht:

Ontstaan in 1938 als twee afzonderlijke
buurtschappen in het toenmalige
Bloemencorso.

Bouwplaats:

T/m 1996: Voormalige RBT veiling aan de Willem Passtoorsstraat 15.
Vanaf 1998: Akkermolenweg 17.

Aantal leden/gezinnen:

Ongeveer 350

Aantal jaren deelname:

70 jaar (t/m 2013).

Aantal wagens:

88 (t/m 2013)

Aantal groepen:

6

Eerste deelname:

Akkermolen: 1938
Ooievaar 11e prijs 62 ptn

Tramwissel: 1938
Kroon 4e prijs 82 ptn

Tramwissel: 1938
Hulde aan de Koningin 12e prijs 59 ptn

Beste Prestaties: 7x 1e prijs

1945 Boerenerf
1e prijs 28 ptn.

1967 Balinese Begrafenis
1e prijs 436 ptn.

1968 Walsenkoning Johann Strauss
1e prijs 461 ptn.

1976 Don Quichotte
1e prijs 478 ptn.

2010 Ballonnen!!
1e prijs 661 ptn.

2012 Volle maan
1e prijs 644 ptn.
1e publieksprijs

2013 Gekkengoud 
1e prijs 665 ptn.
1e publieksprijs 


Geschiedenis


Buurtschap Laer-Akkermolen is, in tegenstelling tot vele berichten die in 1996 de wereld zijn ingestuurd, ouder dan de toen veronderstelde 50 jaren en bestond reeds voor 1946. Zoals bij zovele buurtschappen is de oudste geschiedenis van Laer-Akkermolen, moeilijk te reconstrueren. Zoals de naam al aangeeft is onze buurtschap een “fusie-buurtschap”. In plaats van oprichting praten we voor onze buurtschap over het ontstaan. De huidige buurtschap Laer-Akkermolen is ontstaan uit de buurtschappen “het Laer” en “Akkermolen”. Bij de oudere buurtgenoten is die tweedeling nog heel herkenbaar. De grens tussen deze twee buurten was “de grote weg”. De huidige verbindingsweg tussen zundert en Rijsbergen.

Akkermolen deed reeds in 1938 mee aan het Bloemencorso met “de Ooievaar”. Ook buurtschap “het Laer” nam dat jaar deel aan het corso, weliswaar onder de naam “Tramwissel” . Als gevolg van de mobilisatie op 1 september 1939 en de daarop volgende oorlog, werden in 1939 t/m 1944 geen corso's georganiseerd. Na de oorlog werd reeds in 1945 het initiatief genomen tot een fusie van deze twee buurtschappen.
Dat jaar werd echter nog wel deelgenomen als afzonderlijke buurten. Waarschijnlijk heeft dit te maken gehad met de revolutionaire uitvinding van het tikken. In 1945 introduceerde men het spijkeren van de bloemen, wat prompt een eerste plaats opleverde voor “het Laer”. Het tikken was meteen een succes en werd door andere buurtschappen in de hiernavolgende jaren overgenomen. Na het bloemencorso in 1945 is “Akkermolen” na een stemming definitief gefuseerd met “het Laer”, waarbij een gedeelte van Akkermolen zich afsplitste en onder de naam “‘t Kapelleke” vanaf 1946 als zelfstandige buurtschap aan het Bloemencorso deelneemt.

Na deze daadwerkelijke fusie in 1946 ging men verder onder de naam “Laer-Akkermolen”. Tot het midden van de jaren zestig nam de buurtschap
deel aan het bloemencorso als goede middenmoter. Van af 1950 tot en met 1961 werd elk jaar deelgenomen met twee wagens. In de eerste jaren na de oorlog werd de corsowagen gebouwd bij de timmerfabriek van Franken aan de Bredaseweg en in de laatste week voor het corso werd deze bij de Fa. Dictus aan de Meirseweg afgewerkt. Al vrij snel werd de RBT-veiling aan het huidige Nassauplein de bouwplaats, waarbij op corsozondag de tent gebruikt werd als biertent. Vanaf 1954 was de bouwlokatie de voormalige RBT-veiling aan de W. Passtoorsstraat. In 1997 werd hier voor de laatste maal gebouwd. Vanaf 1998 wordt de corsowagen gebouwd aan de Akkermolenweg, vlakbij de Akkermolen. Terug naar de bakermat.

Naast de al eerder genoemde uitvinding van het tikken in 1945 heeft Laer-Akkermolen nog een aantal opmerkelijke wapenfeiten op haar naam staan. In 1967, maar vooral in 1968 werd door onze buurtschap het tempex in het bloemencorso geintroduceerd als hét materiaal voor de perfecte plastische vormgeving. En nadat door Poteind het duwen onder de wagens werd uitgevonden, werden de duwers door Laer-Akkermolen
weer onder de wagen uit gehaald in 1967 bij de Balinese Begrafenis. Deze vernieuwingen door onze buurtschap zijn voor een groot deel op het conto te schrijven van iemand uit onze buurtschap die in 1965 is begonnen met het ontwerpersvak: Harry van den Broek. Tijdens zijn ontwerpersschap beleefde Laer-Akkermolen haar “Gouden Eeuw”. Van 1965 tot het einde van de zeventiger jaren was Laer-Akkermolen een topbuurt, die vrijwel zonder uitzondering jaarlijks een positie bij de eerste zes wist te bemachtigen. Leuk om hierbij te vermelden is dat er op het vaandel van Don Quichotte (overigens een eerste prijs met Lof van de jury) abusievelijk het jaartal 1967 vermeld stond, in plaats van 1976. Omdat Laer-Akkermolen in 1967 ook de eerste prijs had gewonnen hadden we dus 2 vaandels van 1967. Over dat foutieve jaartal is later nog een lapje geplakt met het goede jaartal.

Ook na deze jaren wist Laer-Akkermolen nog te scoren. Met de eerste thematische toepassing van muziek als versterking van het ontwerp in 1986 (Vlucht) en met een gedurfde constructie in 1987 (Zodiak). Dat jaar werd deelgenomen met een wagen in de vorm van een boog waarbij op zondagmorgen op het tentoonstellingsterrein nog even onder de wagen door werd gereden met een bestelwagen.

De jaren 90 kenmerken zich als jaren met wisselvallige resultaten, waarbij zeker in het begin van deze periode de buurtschap moeite had om het hoofd boven water te houden. Overleven was toen het motto.

De laatste jaren is Laer-Akkermolen gelukkig weer te kwalificeren als een topper. Dit feit wordt krachtig onderstreept door de resultaten van de laatste jaren, waarbij vanaf 2009 Laer-Akkermolen onafgebroken in de top 3 van het Bloemencorso bivakkeert, met als bekroning vijf 1e prijzen in 3 jaar. 3 keer een 1ste prijs van de vakjury (2010, 2012 en 2013) en twee keer een eerste publieksprijs (2012 en 2013).

Met recht mogen deze jaren weer de gouden jaren van Laer-Akkermolen worden genoemd, evenals in de jaren 70. Behaalde resultaten in het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst.
Met het het afscheid van Steven van Erck en Stefan van Steen als ontwerpers in 2013, breekt er voor de buurtschap weer een nieuwe periode aan. 

2014 biedt weer nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die door Laer-Akkermolen weer vol zullen worden aangegaan!Agenda


Sponsors: